מטרות

תנועת כל הנשים היא תנועה חברתית הפונה לנשים וגברים אשר תומכים בקידום שוויון זכויות לנשים.
מטרות התנועה :
 1.  ייצוג כל אישה בישראל באשר היא אישה, ללא הבדלי דת, גזע והעדפה מינית.
 2. קידום ייצוג שוויוני והולם של נשים בכל הגופים הממשלתיים, הציבוריים ובמגזר הפרטי.
 3. קידום ויוזמת חקיקת חוקים לקידום זכויות ושוויון לנשים.
 4.  קידום שוויון נשים בחינוך, בחברה, בתרבות, באומנות, בספורט ובבריאות.
 5. פיתוח והרחבת ההגנות והזכויות לנשים בהליכי פוריות, הריון, לידה ואימהות.
 6.  יצירה וקידום של שוויון הזדמנויות אמיתי בתעסוקת נשים שכירות ועצמאיות.
 7.   העלאת המודעות, הנגשת המידע, סיוע ושינוי הגישה הרווחת לגבי בריאות נשים והטיפול בהן.
 8.  חיזוק מעמד האישה והתייחסות שוויונית לנשים באמצעי המדיה והתקשורת.
 9.  התאמה ותגבור התחבורה הציבורית בהתאם לצרכי נשים ברחבי הארץ.
 10. פיתוח תשתיות ויצירת מרחבים עירוניים וציבוריים בטוחים לנשים וילדים.
 11. העלאת המודעות והחמרת הענישה לכל סוגי האלימות נגד נשים במשפחה ובחברה. קידום חקיקה והרחבת מערך התמיכה למען נשים נפגעות אלימות והטרדה מינית.
 12. פיתוח, תמיכה ועידוד ארגונים הנותנים סיוע והכשרה לנשים לפיתוח עצמאות כלכלית.
 13. כל הנשים דוגלת בבחירה חופשית של כל אישה לחופש הדת וחופש מדת.

  המטרות  מאושרות פה אחד במפגש המייסדות השני.

Share This