תרמו לנו

אנו יכולות לקבל תרומות בהעברה בנקאית בלבד רק מחשבונו פרטיים עד סכום 11,500 ש"ח.
סכום בשיעור גבוה יותר ניתן לתרום באמצעות העמדת ערבות בנקאית.
יש לציין כתובת ומס תז

פרטי חשבון הבנק לתרומה:

מפלגת קול הנשים
בנק דיסקונט- 11
סניף 85
חשבון 163974642