מצע

תנועת "כל הנשים" היא תנועה חברתית הפונה לנשים וגברים אשר תומכים בקידום שוויון זכויות לנשים.

 1. ייצוג כל אישה בישראל באשר היא אישה, ללא הבדלי דת, גזע והעדפה מינית.
 2. קידום ייצוג הולם ושוויוני של נשים בכל הגופים הממשלתיים והציבוריים.
 3. קידום ויוזמת חקיקת חוקים לקידום זכויות ושוויון לנשים.
 •  קידום שוויון הזדמנויות אמיתי לנשים וניפוץ תקרות זכוכית במגזר הפרטי והציבורי.
 1. קידום שוויון נשים בחינוך, בחברה, בתרבות, באומנות ובספורט.
חינוך:
 • חינוך לשיוויוניות ומניעת הנצחת תפקידים ופערים מגדריים מהגיל הרך.
 • חינוך להעצמה נשית אמיתית- לפעול להגברת המודעות בקרב כלל האוכלוסייה ונשים בפרט, שאישה יכולה לעשות כל דבר ולהיות כל דבר שהיא חפצה להיות.
 • עידוד והקמת תוכניות חינוך להעצמה נשית בקרב ילדות, נערות ונשים בוגרות.
 • חינוך טכנולוגי לנשים.
 • חינוך להצגת מודלים נשיים לחיקוי ונשים חשובות בתרבות, באומנות, במדע, בספורט וכיו"ב.
תרבות ואומנות:
 • המפלגה שמה לה למטרה לקדם ולפתח את האומנות והתרבות בישראל.
 • שיוויון בתמיכות והזדמנויות שמוענקות לאומניות.
 • קידום של ייצוג שיוויוני למיזמים ויצירות של נשים.
ספורט:
 • עידוד וקידום נשים בספורט הישגי תחרותי ומקצועי.
 • יצירת תוכניות חינוך והכשרה לספורטאיות.
 • חתירה להקצאת משאבים ותקציבים לייצוג נשי בספורט תחרותי ומקצועי.
 1. פיתוח והרחבת ההגנות והזכויות לנשים בהליכי פוריות, הריון, לידה ואימהות.
 • קידום זכויות נשים בהריון ולידה כולל הזכות לבחור את אופן הלידה, מקום הלידה וחופשת לידה מוארכת.
 • הארכת חופשת לידה בתשלום.
 • זכויות סוציאליות לנשים בהריון ובחופשת לידה.
 • פיתוח והרחבת ההגנות לנשים בהליכי פוריות, הריון, לידה ואימהות.
 • תמיכה ועידוד מעסיקים להעסקת נשים בהל"א באמצעות תמריצים והטבות.
 • קידום חקיקה להתאמת שעות העבודה לאימהות עובדות ולמשפחות.
 • פיתוח וחיזוק צרכנות נבונה התומכת בסביבה באמצעות מחזור, איגום משאבים וצרכנות יד שניה.
 1. יצירה וקידום של שיוויון הזדמנויות אמיתי בתעסוקת נשים שכירות ועצמאיות.
 • קידום וחיזוק תעסוקת נשים בפריפריה
 • קידום זכויות והטבות מס לנשים עצמאיות
 • קידום הסרת חסמים העומדים בפני נשות האקדמיה
 • הזכות לזיכוי במס על טיפול בילד לעצמאיות.
 • קידום ועידוד ההכרה והתמיכה בנשים עצמאיות וחד הוריות על ידי הביטוח הלאומי ומוסדות נוספים.
 • הגנה רחבה יותר בתעסוקת נשים בעת חזרתן לעבודה לאחר חופשת לידה.
 • שיוויון הזדמנויות אמיתי לנשים, בין היתר: בקבלה לעבודה, שכר שווה, קידום ועוד.
 • ניפוץ תקרות זכוכית במגזר הפרטי והציבורי.
 • התאמה וקידום זכויות לנשים שכירות ולעצמאיות, לרבות זכויות סוציאליות.
 • חינוך לערכים ולחשיבות שבהעסקת נשים.
 • קידום חקיקה להתאמת הקריטריונים למדידת הצלחה בעבודה.
 1. העלאת המודעות, הנגשת המידע, סיוע ושינוי הגישה הרווחת לגבי בריאות נשים והטיפול בהן.
 • שינוי הגישה של המערכת הרפואית והרופאים והתאמת הטיפולים הרפואיים לצרכים הנשיים ולאנטומיה הייחודית של גוף האישה.
 • העלאת מודעות למחלות ופגיעות שנשים סובלות מהן יותר מאשר גברים.
 • הנגשת מידע לאפשרויות ולזכות לקבל טיפול רפואי, לנשים ממעמד סוציואקונומי נמוך.
 • העלאת מודעות ומתן סיוע לנשים שמתמודדות עם מחלות ממושכות וזקוקות למערך תמיכה וטיפול (לעומת גברים, שבדרך כלל האשה מטפלת גם בהם, ולרוב אינם נדרשים לטפל בילדים בזמן מחלה).
 • פרסום תסמינים של מחלות ומצבים רפואיים (כגון התקף לב) שאופייניים לנשים.
 • ייצוג שווה לנשים בגופים האמונים על קבלת החלטות בנושא הבריאות ברמת מדיניות והקצאת משאבים.
 1. חיזוק מעמד האישה והתייחסות לנשים באמצעי המדיה והתקשורת.
 • ניטור והסדרת החפצת נשים והאופן בו נשים מוצגות במדיה ובתקשורת.
 • ייצוג שווה לנשים בתקשורת בדגש על זמן מסך, חשיפה תקשורתית ותנאי העסקה.
 1. התאמה ותגבור התחבורה הציבורית בהתאם לצרכי נשים ברחבי הארץ.
 • התאמת התחבורה לצרכי נשים בפריפריה.
 • תגבור תחבורה ציבורית משכונות המגורים למרכזי תעסוקה, בהתאמה לצרכי אמהות לילדים.
 • הנגשת הגעה למוסדות חינוך וחוגים בשעות הייעודיות.
 • נגישות לתחבורה ציבורית עם עגלות ילדים – ללא צורך בתשלום.
 1. פיתוח תשתיות ויצירת מרחבים עירוניים וציבוריים בטוחים לנשים וילדים.
 • תכנון ופיתוח והקצאת משאבים להוספת תאורה, גנים ציבוריים, גינות קהילתיות, מצלמות אבטחה, אסתטיקה, מקומות ישיבה – המרחב הופך בטוח ונגיש.
11. העלאת המודעות והחמרת הענישה לכל סוגי האלימות נגד נשים במשפחה ובחברה. קידום חקיקה והרחבת מערך התמיכה למען נשים נפגעות אלימות והטרדה מינית.
 • קידום החקיקה והחמרת הענישה בנושאים הקשורים בעבירות מין, הטרדות מיניות, סחר בנשים והחפצתן.
 • קידום החקיקה והחמרת הענישה בנושא עבירות אלימות בתוך המשפחה ורצח נשים.
 • העלאת מודעות לכל סוגי האלימות שיש נגד נשים, במשפחה ובחברה (פיזית, מילולית, כלכלית, נפשית וכד').
 • הרחבת מערך התמיכה לנשים שנפגעו מאלימות.
 • תמיכה בהקמת מערכי לימוד לבני נוער אודות האלימות הקיימת כלפי נשים, על כל פניה, ודרכי התמודדות ודיווח.
 1. פיתוח, תמיכה ועידוד ארגונים הנותנים סיוע והכשרה לנשים לפיתוח עצמאות כלכלית.
 • העצמה וקידום נשים מעוטות יכולת.
 1. התנועה דוגלת בבחירה חופשית של כל אישה לחופש הדת וחופש מדת.
 •  הזכות לבחור בין נישואין וגירושין דתיים או אזרחייםמייסדות 4